Mariq_Karaivanova

Мария Караиванова

Психолог

Мария Караиванова има докторска степен по психология от СУ „Св. Климент Охридски“ и в момента се занимава основно с преподавателска и изследователска дейност. Основните въпроси, на които се опитва да отговори в дисертацията си и в цялостната си работа, са как се променят поколенията под влияние на променящата се социална среда, различава ли се младото поколение в България от предходните по отношение на своите ценностни ориентации, очаквания за бъдещето и предпочитания към работата и какво значение имат тези различия за обществото около нас. Има опит с няколко изследователски проекта в България и Германия, както и няколко научни публикации. Вярва в индивидуалния напредък чрез качествено и модерно образование, при което личността е в центъра и което дава ключови умения за живота извън училище.

Other Members