Nikolina

Николина Барбутева

Педагог

Николина Барбутева е завършва висшето си образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ специалност история. От 2012 г. преподава по специалността си. Тя е човек, отдаден на учителската професия, търсещ силните черти във всяко дете, желаещ да научи своите ученици на важни умения като анализ, критическо мислене, себеизразяване и аргументация. Това са компетенции, които развиват децата и ги превръщат в активни и мислещи млади хора. Вярва, че упоритата работа, както и постоянството, са онези качества, които всеки преподавател трябва да притежава и да се стреми да проектира и върху своите ученици.
Освен с активна преподавателска дейност, Николина има и други странични занимания. На първо място като активно четящ човек, който поставя книгата в центъра на всичко и я определя като основния фактор за прогреса, тя се занимава и с творческо писане. Зад гърба си има издадени три стихосбирки със заглавия „Пътят към любовта, страданието и надеждата“, „Силата на жената“, „Звезда на любовта“. В тях засяга вечни теми общочовешки теми, в които всеки читател може да разпознае своята история и съдба. Има завършен и първи роман със заглавия „Афера“, който се разпространява в онлайн вариант. Подготвя и втори със заглавие „Лятна буря“.
Поезията и белетристиката не са единствените поприща в литературата, които привличат Николина. Тя е и изявен есеист с множество награди и отличия през годините.
За Николина Барбутева творчеството е най-силният начин, чрез който един човек може да се изяви. Вярва във възможностите на всяко дете и в неговия потенциал. С подходящи грижи, добър педагогически подход и мотивация всяко дете може да постигне повече отколкото то предполага. А когато усилията и очакванията на преподавател са еднакви и с тези на родителя, успехът на детето е гарантиран.

Other Members