Preporakiroditeli2

сем. Лазарови

Родители

На 04.05.2017 год. присъствахме на презентация, подготвена от група деца от село Труд, община Марица във връзка със завършване на курс за първи стъпки в програмирането.
Ние, родителите останахме очаровани от видяното и чутото. По време на презентацията децата бяха въодушевени, изразяваха чувства и емоции, показваха искрено натрупаните по време на обучението знания и умения. Игровите методи, с които са работили водещите на курса по скоро са забавлявали децата /мнението е на нашето дете/, отколкото да са ги натоварвали при усвояването на знанията. По време на огромното забавление/презентация/ впечатлението, което остана в нас като родители, бе за една непринудена игра и чудесни взаимоотношения, както между самите деца-участници, така и между водещите курса и децата. Г-н Иван Станчев и г-н Георги Балабанов са успели да предадат ценностите: работа в екип, умението всяко дете да покаже своето виждане по зададената тема, отношение на търпение към другите, проактивност при усвояването на знанията и решаването на заданието, провокиране на мислене. Резултатите, които съвместно са постигнали участниците и водещите курса, са първите стъпки в усвояването на една нова материя за децата, но показват и нещо много ценно за човешките взаимоотношения – възпитанието да изслушваш другия, да цениш мнение, да се решават съвместно проблеми, да се показва най-доброто от всеки, да се търсят идеи, да има търпимост и упоритост при постигане на целта. От името на родителите, благодарим за реализираната чудесната инициатива на г-н Балабанов, г-н Станчев и г-жа Светла Божилова. Считаме, че обучението ще има продължение. На следващите презентации се надяваме децата да показват със същия ентусиазъм още по-задълбочени знания и умения.

С уважение,
сем. Лазарови